Regler elite

Jakten på hovedpremien på kr 50.000,-
Jaktstarten gjennomføres slik at den som har oppnådd best mulig poenggrunnlag før jaktstarten er den som starter først. Med deltagere på samme poengsum, men ulike kjønn og alder, så vil det fungere slik at den eldre starter tilsvarende tidligere som aldersforskjellen utgjør og kvinner starter tidligere enn menn tilsvarende kjønnsdifferansen, angitt i poengtabellene.

Hvordan oppnå poengsum?
De to beste poengsummene oppnådd i løpene angitt på terminlista, på to ulike distanser,  regnes med og poengsummen utgjør gjennomsnittet av disse to løpene. 

Dersom en deltager kun har et tellende løp benyttes dette løpets poengsum minus 50 poeng.

Hvem kan vinne hovedpremien?
Kun de som er startberettiget i norske mesterskap iht. NFIFs regelverk kan vinne hovedpremien.

Poengtabeller
Se egen poengkalkulator her: link
Poengtabellene er fortsatt under utarbeidelse og kvalitetssikring.
Arrangør forbeholder seg retten til å korrigere tabellene for opplagte feil.

Starttidspunkt
Hver deltager er selv ansvarlig for å starte til riktig starttidspunkt. Dersom deltager starter før sin angitte starttid vil man bli tillagt en straff på 3 min i tillegg til hvor mye som tjuvstarten utgjorde. Ved for tidlig start som må anses som feiltagelse eller misforståelse vil kun tiden tillegges med differansen man startet for tidlig med. 

Vinneren er første løper i mål
Forutsatt at aller regler er fulgt er første løper i mål, uavhengig av kjønn eller alder.


Reglene er fortsatt under utarbeidelse og kan forventes endret. 

Endelige regler er planlagt ferdigstilt tidlig juni.