Meld på klubblag deltager

Klubbnavn 
Kontakt epostadresse for klubb
Navn på deltager 
Merknad 

Påmelding av deltager til klubbkonkurransen.

Kun løpere som kan representere klubben iht. representasjonsreglementet til NFIF er godkjent.

Deltagere, med tilhørende resultater, som er påmeldt uten klubb eller annen organisasjon i løp som er kvalifiserende i Jaktstarten, kan likevel benyttes i klubbkonkurransen i henhold til nevnte regelverk.


Benytt samme kontakt epostadresse som ved påmelding av klubb for å verifisere riktig klubb. 


Dersom mulig påfør gjerne startnummer fra aktuelle løp som er kvalifiserende i jaktstarten, for å identifisere deltager.