Regler bølgestart

Det er 11 klasser i bølgestarten 1000+ - klassen, 1000 – klassen, 900 – klassen osv. i 100 poeng intervaller. Eksempelvis 900 – klassen består av løpere med 801 til og med 900 jaktstartpoeng på sitt beste løp i år. 

Innenfor hver klasse starter den med høyst poengsum bakerst, justert for alders og kjønnstillegg. Hvis alle tangerer sitt beste jaktstartpoeng kommer alle likt i mål i sin bølge.