Poeng

I rubrikken til høyre finner du foreløpig utkast av poengtabellene.

Endelig versjon er planlagt ferdigstilt tidlig juni, med mulighet for revideringer frem til medio Juli. 

Men generell hovedregel: det vil lønne seg å løpe fortest mulig i kvalifiseringsløpene!

Hovedoversikt:
1 500 m bane  
3 km vei  
   
5 000 m bane    
5 km vei   
   
10 000 m bane  
10 km vei  Oppdatert versjon 12. mai
   
Halvmaraton  
Maraton  
100 km